Konwerter CSV do MT940

Regulamin witryny mt940.eu w zakresie konwersji plików CSV z mBanku do formatu MT940.

§ 1

Regulamin określa warunki świadczenia usług z zakresu konwersji plików CSV z mBanku do formatu MT940.

§ 2

Klientem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba dokonująca konwersji.

§ 3

Poprzez wysłanie pliku za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych znajdujących się w tym pliku w zakresie niezbędnym do konwersji.

§ 4

Pliki przesłane za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej nie są przez skrypt PHP archiwizowane.

§ 5

Klient akceptując regulamin oświadcza, że zdaje sobie sprawę z faktu, że usługa konwersji CSV do mt940 znajduje się w fazie testowej i może błędnie dokonywać konwersji do formatu mt940. Zawsze należy sprawdzić wyciąg, np. po zaimportowaniu pliku mt940 do programu księgowego.

§ 6

Dostęp do usługi może być w każdej chwili zawieszony.

§ 7

Usługa konwersji CSV do MT940 jest bezpłatna.